Principi H8Index projekta

1. Govor mržnje se definiše namerom, a ne rečnikom. Drugim rečima, potpuno nevin izbor reči može nositi mržnju. Ružan izbor reči može da ne predstavlja govor mržnje. Zajedno istražujemo leksičku i semantičku vrednost govora.

2. Problem govora mržnje je problem konteksta a ne reči. O jeziku mržnje se može diskutovati bez namere da se time povredi, uvredi ili nanese šteta. Nije mržnja upreti prstom da neko širi mržnju. Međutim, neosnovano optuživati druge za mržnju, može i te kako da predstavlja govor mržnje ili nasilnički govor/čin.

3. Ovde možete biti greškom. Vašom ili tuđom. Ako je vaša, možete se izviniti javnosti i mi ćemo primer skinuti. Ako je tuđom, obavestite nas o tome i mi ćemo proveriti i primer ukloniti ako ste u pravu.

4. Sve što je javno, imate na to prava. Svi primeri koji su objavljeni na sajtu ne pripadaju nikome, odnosno, pripadaju svima. Pojedinci, organizacije, mediji i vlada, mogu da koriste ovu bazu za svoje potrebe različitih načina borbe protiv govora mržnje. Ako preuzimate rezultate istraživanja i godišnje izveštaje sa ovog veb sajta, molimo da navedete izvor H8index.org.