Resursni centar

Ovde možete preuzeti različite rezultate istraživanja komunikacije, odnosa i fenomena korišćenja društvenih mreža, sprovođenih od 2015. godine u CNM Liber.

Izučavanje astroturfinga na Tviteru: Kreiranje javnog mnjenja i atmosfere čitavih grupa naloga i satelita koji učestvuju u opštoj komunikaciji na Tviteru u interesu naručioca. Poređenje grass root tema sa fabrikovanim temama.

U centralnom fokusu je tema iza hashtaga #KZN (konferencija za novinare) i ulazak u makro nivo komunikacije na Tviteru, na osnovu koje je postavljena teza o izrazito snažnoj političkoj polarizaciji društva na mrežama i ulozi botova u njoj.

Dublje istraživanje političke polarizacije na Tviteru: analiza ponašanja, odnosa i govora kojim se polarizacija potcrtava, kao i utvrđivanje uslova i načina na kojima nastaje i razvija se, kroz obraćanje centralnoj političkoj figuri, premijeru Aleksandru Vučiću, najpominjaniju ličnost na ovoj mreži.

Društveni eksperiment kojim je izučavan uticaj na javno mnjenje i opštu komunikaciju kroz kreiranje dirigovanih tema, uz dirigovan, veštački stvoren tim tviter-naloga koji deluje na mreži kroz izvršavanje zadatka. Imitiacija astroturfinga i izučavanje njegove unutrašnje organičnosti, međusobnih odnosa i uticaja na okolinu s kojom dolazi u dodir.

Istraživanje odnosa prema dirigovanoj temi “Afera Pištolj”, kreiranje javnog mnjenja i analiza odnosa i komunikacije prema Saši Jankoviću, ombudsmanu – žrtvi proganjanja na Tviteru i Draganu Vučičeviću, kreatoru afere. Uloga botova i građana u javnom diskursu.

Istraživanje pronalazi indicije organizovanog grupnog sajber-zlostavljanja Saše Jankovića, prvog ovakvog na društvenim mrežama u regionu.

Analiza hashtagova #5oktobar i #Petioktobar na Tviteru.

Predmet ove analize je govor mržnje koji se pojavljuje na Tviteru u Srbiji, odnosno način na koji javne ili anonimne ličnosti koriste svoj govor na ovoj platformi.

Osnovno istraživačko pitanje ove analize sastoji se u tome kako se utiče na javni diskurs, da li i na koji način svojim delovanjem učesnici kreiraju atmosferu mržnje, nasilja, diskriminacije… Izvedena je kvalitativna, kvantitativna, kao i lingvistička analiza diskursa onlajn komunikacije na ovoj internet platformi u periodu od septembra do novembra 2015. godine i kroz test period u junu i julu iste godine.

Kraći prikaz rezultata kroz grafikone, pogledajte ovde.

Tokom januara i februara 2016. godine, CNM Liber je preduzeo istraživanje govora mržnje na internetu. Za potrebe istraživanja, govor mržnje je definisan kao ona vrsta govora koja napada, omalovažava i/ili zastrašuje pojedinca ili grupu na osnovu pola, rase, etniciteta, religije, telesnih karakteristika, seksualne orijentacije i drugih ličnih svojstava. Takođe, smatrali smo da su govor mržnje i agresivni govor prevalentne činjenice onlajn sfere (u Srbiji), sa značajnim posledicama po osećanja i ponašanje pojedinaca i grupa, kao i po javni diskurs u celini. Međutim, namera nam je bila da istražimo ili otkrijemo da li je ovo zaista slučaj.

Kraći prikaz rezultata kroz grafikone, pogledajte ovde.