Politika privatnosti

Uvod

Politika privatnosti vas obaveštava o vrsti, obimu i svrsi obrade ličnih podataka (u daljem tekstu „podaci“) u kontekstu pružanja usluga naših veb stranica i aplikacija.

I  – Kontrola, pregled i obrada podataka

Podaci prikupljeni putem ovog portala tretiraju se u skladu sa

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS” br. 87/2018 od 13.11.2018.)

II – Opis naših ciljeva

H8index je mrežna platforma koja je dizajnirana tako da korisnicima olakšava razumevanje, analizu i izveštavanje o govoru mržnje na društvenim  mrežama. H8index obezbeđuje alate za analizu sadržaja na društvenim mrežama (upitnik).

Ova aplikacija otvara korisnicima mogućnost da procene i analiziraju objave na društvenim medijima (npr. Facebook i Tvitter) i da registruju i izveštavaju o slučajevima verbalnih pretnjii, mržnje i nasilja na društvenim medijima.

Vrsta obrađenih podataka

 • Podaci o sadržaju (npr. tekst, fotografije).
 • Meta / komunikacioni podaci (npr. IP adrese).

III – Obrada podataka

H8index ne obrađuje podatke, osim ako ih ne obezbedi korisnik za obradu, npr. u onlajn obrascima.

Svrha obrade

 • Usluge softvera kao servisa (SaaS- Sofware-as-a-Service).
 • Istraživanje sadržaja na društvenim medijima

Izvori podataka

 • Informacije od korisnika
 • Prikupljanje javno dostupnih informacija sa društvenih medija (npr. API sa Tvittera i Facebooka).

IV – Prava subjekata podataka, pravna osnova za obradu i opšte informacije

Prava subjekata podataka

 • Korisnici imaju pravo da od kontrolora dobiju potvrdu o tome da li se lični podaci koji se tiču vas obrađuju ili ne.
 • Korisnici imaju pravo da zahtevaju brisanje relevantnih podataka bez nepotrebnog odlaganja ili, alternativno, da zahtevaju ograničenje obrade podataka.
 • Korisnici imaju pravo da primaju lične podatke koji se tiču njih, a koje su nam korisnici dostavili, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imaju pravo da te podatke proslede drugom kontroloru.

Kolačići i pravo na prigovor u direktnom marketingu

 • Koristimo privremene i stalne kolačiće, tj. male datoteke koje se čuvaju na korisnikovim uređajima. Delimično, kolačići služe u sigurnosne svrhe ili su potrebni za rad naših internetskih usluga (npr. za izgled veb stranice) ili za čuvanje odluke korisnika prilikom potvrđivanja banera za kolačiće. Pored toga, koristimo kolačiće za analizu poseta veb lokacija, čak i van Google analitike.
 • Ako korisnici ne žele da se kolačići čuvaju na računaru, savetujemo ih da deaktiviraju odgovarajuću opciju u sistemskim podešavanjima svog pretraživača. Sačuvani kolačići mogu se izbrisati u sistemskim podešavanjima pretraživača.

Brisanje podataka i obaveza arhiviranja

 • Podaci koje arhiviramo biće izbrisani čim više nisu potrebni za njihovu predviđenu svrhu. Ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni u druge i zakonom dozvoljene svrhe, njihova obrada je ograničena.

Sigurnost obrade podataka

 • Preduzećemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo osigurali nivo zaštite koji odgovara riziku. Nadalje, mi već razmatramo zaštitu ličnih podataka tokom razvoja ili izbora hardvera, softvera i procedura, u skladu sa zakonom. Mere zaštite uključuju posebno šifrirani prenos podataka između vašeg pretraživača i našeg servera.

Otkrivanje i prenos podataka

 • Ako podatke iznesemo drugim licima i kompanijama (drugim procesorima ili trećim licima) u okviru naše obrade, prenesemo im podatke ili im na neki drugi način odobrimo pristup podacima, to će se sprovesti samo na osnovu zakonskog odobrenja (npr. kada se koriste posrednici, usluge veb hostinga, za održavanje softvera i veb lokacija itd.).

V – Procesi obrade

Sledeći odeljak daje pregled naših aktivnosti tokom obrade.

H8Index alat – Osnovne informacije o obradi ličnih podataka

Obrada sledećih podataka je neophodna da bi se uspostavio i primenio ugovorni odnos u vezi sa korišćenjem aplikacije H8index i uslugama i funkcijama koje su sa njom povezane.

 • H8index ima različite funkcionalnosti (npr. analitika, monitoring, angažman itd.).
 • Da biste koristili h8index.org, potrebna je Facebook i / ili Tvitter prijava. Informacije dostupne putem Facebooka i Tvittera za prijavu su vrsta podataka koja je redovno predmet obrade: ID profila i ključ za autorizaciju (pristupni token).

Dodatne informacije o h8index analitici

 • Namena, vrsta i obim obrade podataka: aplikacija može da nadgleda ključne reči u javnim objavama na društvenim medijma koji su dostupni za pretragu. Aplikacija će pretražit ključne reči koje je korisnik definisao preko javnih platformi. Za to nisu potrebna posebna odobrenja.
 • Vrste podataka koji su redovno predmet obrade: Javni podaci koji se pretražuju nakon unosa ključne reči i koji su dostupni.
 • Subjekti podataka: sadržaj profila društvenih medija.

Dodatne informacije o H8index

 • Svrha, vrsta i obim obrade podataka: h8index je alat za izveštavanje i analizu slučajeva (govora) mržnje na mreži. Korisnici mogu kreirati zapise tekstom, vezama, slikama, dokumentima, vremenom objavljivanja i analitičkim upitnikom. h8index će moderirati svaki unos pre objavljivanja.
 • Vrste podataka koji su redovno predmet obrade: IP adresa korisnika i podataka o sadržaju (tekstovi, linkovi, slike, video snimci, dokumenti i datoteke koje se objavljuju) koje daju korisnici.

Odgovaranje na upite i korisnička služba

 • Informacije obrađujemo u upitima, koje dobijamo putem našeg kontakt obrasca i na drugi način, npr. putem e-maila kako biste odgovorili na upite. U ove svrhe, upiti se mogu čuvati u našoj e-pošti.
 • Obrađeni podaci: podaci o kontaktima, podaci o upotrebi, metapodaci
 • Svrha obrade: odgovaranje na upite.
 • Zadržavanje podataka: Brišamo pretrage i zahteve ako više nisu potrebni.

Gugl analize

Putem GA analiziramo podatke korisnika za potrebe izveštavanja.

 • Obrađeni podaci: podaci o aktivnosti, npr. podaci o stranicama kojima se pristupa, istorija stranica, korišćen uređaj, približna lokacija.
 • Svrha obrade: poslovna analiza, istraživanje tržišta, izveštavanje
 • Vrsta, obim i način rada obrade: profilisanje, bihejvioralno internet oglašavanje, kolačići prvih strana.

Javno objavljivanje i svrha

 • Analize su samo za nas i neće se objavljivati javno
 • Obrada u trećim zemljama: ne.
 • Zadržavanje podataka: Sa raskidanjem otvorenog naloga, odnosno nakon dve godine.

VI – Veb server i bezbednost

Naše usluge se izvode na veb serverima. U sledećem odeljku ćemo vas informisati o njihovoj upotrebi i podacima koji se obrađuju tokom rada naših servera.

Hosting

Usluge hostinga koje koristimo služe za pružanje sledećih usluga: Infrastruktura i usluge platforme, računarski kapacitet, usluge skladištenja i baze podataka, bezbednosne usluge, usluge tehničkog održavanja.

Server-Log

Server na kojem hostuje ova internetska usluga prikuplja takozvane Log fajlove, dnevničke datoteke u kojima se čuvaju korisnički podaci svaki put kada se pristupi internetskoj usluzi. Podaci se koriste za statističku analizu za održavanje i optimizaciju rada servera kao i u sigurnosne svrhe, npr. za otkrivanje potencijalnih pokušaja neovlašćenog pristupa.

Centar za nove medije Liber
h8index.org
15. decembar 2019.