Misch-Masch

1. Govor mržnje se definiše namerom, a ne rečnikom. Drugim rečima, potpuno nevin izbor reči može nositi mržnju. Istražujemo tu okolnost.

2. Problem govora mržnje može biti i problem konteksta a ne samo reči. O jeziku mržnje se može diskutovati bez namere da se time povredi, uvredi ili nanese šteta. Međutim, neosnovano optuživati druge za mržnju, takođe može da predstavlja govor mržnje ili nasilnički govor/čin.

3. Neka prijava može nastati greškom.Vašom ili tuđom. Ako je vaša, možete se izviniti i mi ćemo primer skinuti i objaviti vaše izvinjenje. Ako je tuđom, to možemo utvrditi na dva načina: proverom verifikacije korisnika sajta, ili direktnim obaveštenjem i ukazivanjem na grešku onoga ko vas je prijavio, nakon čega ćemo primer ukloniti.

4. Sud javnosti. Svaki primer na ovom sajtu se analizira. Registrovani korisnici sajta ocenjuju kredibilnost primera svojom ocenom.

5. Javnost i prava. Svi primeri koji su objavljeni na sajtu ne pripadaju nikome, odnosno, pripadaju svima. Pojedinci, organizacije, mediji i vlada, mogu da koriste ovu bazu za svoje potrebe različitih načina borbe protiv govora mržnje. Ako preuzimate rezultate istraživanja i godišnje izveštaje, molimo da navedete izvor /Centar za nove medije Liber /.