Kako da rešite slučaj ako ste vi prijavljeni?

Kako da rešite svoj problem ako mislite da je vaš iskaz pogrešno protumačen i ovde se našao greškom?

Moguće je da vas je neko zlonamerno prijavio falsifikovanjem podataka, ili izvlačenjem iz konteksta neke vaše objave. U tom slučaju će taj primer biti uklonjen, a korisnik sajta koji je zloupotrebio platformu, blokiran.

Moguće je da ste napisali nešto nesvesno i nerazmišljajući, i da vam je sada žao zbog toga. Ako je to vaš slučaj i zbog toga žalite, primer sa vašom izjavom će biti uklonjen i zamenjen tekstom:

Izvinjavam se zbog govora mržnje. To je bilo nesmotreno i uvredljivo.

U oba slučaja, obratite nam se ovde (link na kontakt) i objasnite.