Kako da budete sigurni da je primer adekvatan?

H8index tretira kao govor mržnje i verbalno nasilje one izjave koje se u najširem smislu mogu defitinisati kao namerna potreba da se nekog pojedinca ili grupu povredi, ponizi, zastraši, uznemiri, ili mu se nanese neka šteta.

Ako želite da prijavite neki primer koji ste videli na mrežama ili ste ga doživeli, a niste sigurni da li je to zaista govor mržnje i nasilja, počnite da analizarate primer kroz formular, koji će vam pomoći da zaključite.

Na taj način ćete proveriti i sebe, ali i naučiti mnogo o različtim vrstama nasilničkog govora.