Učestvovanjem u kreiranju sadržaja sajta, prijavljivanjem govora mržnje ili drugim doprinosom kvalitetu sajta, vi prihvatate naše opšte uslove korišćenja, saglasni ste sa ograničenjima i izjavljujete da ste punoletni i da nemate nikakvo drugo ograničenje.

Obaveštenja i Uslovi korišćenja

Sadržaj koji podelite na našim stranama će biti javan, vidljiv i dostupan.

Kada dodajete sadržaj, vaše identitet će biti vidljiv, osim u slučaju kada to ne želite. U tom slučaju vaše podatke možemo dostavi nadležnom organu samo u slučaju sudske odluke i zakonom propisanih uslova.

Vaši podaci su uvek zaštićeni, ne arhiviraju se, vaša E-mail adresa i IP adresa neće biti deljena trećoj strani, niti će podaci koje ste nam poslali o vama, biti zloupotrebljeni.

CNM Liber ne snosi odgovornost za pojedinačne samostalne i lične priloge, doprinose i prijave pojedinaca korisnika, i posebno, ako je uprkos provere, prijava netačna ili lažna.

Vašu prijavu sa svim relevantnim podacima, uključujući autentičan snimak /print screen/ u bilo kom uobičajenom formatu, morate sačuvati u sopstvenom računaru, kako bi, u slučaju potrebe, mogla biti utvrđena autentičnost i istovetnost materijala.

Naši administratori, analitičari i urednici će imati određene ograničene i neograničene mogućnosti raspolaganja alatima koji služe za sprečavanje svake zloupotrebe.

Zloupotreba, kršenje pozitivnih zakonskih propisa i uredbi, spada u isključivu odgovornost korisnika kao pojedinačnih ili kolektivnih učesnika u prikupljanju podataka o govoru mržnje.

CNM Liber potvrđuje da se objavljeni podaci, analize i komentari sa sajta H8Index, mogu deliti, kopirati i umnožavati.

Svaka zloupotreba sajta, izmena sadržaja, lažno prikazivanje ili citiranje koje ne odgovara istini biće sprečeno i gonjeno po Zakonu.

Svaki tehnološki, DdoS ili drugi napadi, ili pokušaji napada na sajt, biće gonjeni po Zakonu.